Pro Arnhem - update 14 april 2015

Tot medio 2012 heeft de partij ProArnhem een vertegenwoordiging gehad in de Arnhemse gemeenteraad. De partij was voortgekomen uit Leefbaar Arnhem.
Door de affaire rond Martin van Meurs en later een conflict van Ton van Beers met het bestuur van de partij is alles gestrand. Van Beers is - na te zijn geroyeerd - als zelfstandig raadslid doorgegaan.

De vereniging achter de partij is nog niet opgeheven. In maart 2014 schreef het bestuur een brief* aan de raad van Arnhem, omdat gebleken was dat de heer Van Beers in de verantwoording van de besteding van fractiegelden, waarvoor de gemeente budget beschikbaar stelt, bedragen heeft opgevoerd die door de partij zijn betaald, en niet uit het bedrag dat Van Beers van de gemeente heeft ontvangen. Dat ruikt naar valsheid in geschrifte.

Er is door de raadgriffier contact opgenomen met het bestuur van Pro Arnhem, met de bedoeling de raad te kunnen adviseren over de beantwoording van onze brief. Dat proces verloopt uitermate traag.
In juli 2014 is er een bespreking geweest waarbij door het bestuur is uitgelegd dat een bewering dat Van Beers heeft voldaan aan de regels, die voorschrijven dat er verantwoording moet worden gedaan, niet relevant is. Tevens is informatie over de betwiste posten overhandigd. Voor de rest is er mailcontact is geweest over het al dan niet aanwezig zijn van voortgang in het proces.

Het bestuur heeft uiteindelijk in november 2014 van de raadgriffier begrepen dat hij voldoende informatie had om de raad te adviseren. Maar ook daarna is het angstvallig stil geweest. Wordt vervolgd..*) Geachte raad, geachte voorzitter,

Op de valreep van deze raadsperiode wend ik me tot u met het volgende.

Het bestuur van ProArnhem zou graag komen tot een afsluiting van de afgelopen periode en de vereniging opheffen. Er zijn echter enige openstaande schulden die nog niet kunnen worden voldaan, en waardoor een nette afsluiting wordt belemmerd.
Nu is het ons opgevallen dat in de verantwoording van de besteding van fractiegelden door de heer Van Beers over het jaar 2011, posten zijn opgenomen, waarvan de betalingen/facturen deel uitmaken van de administratie van de vereniging ProArnhem en die niet zijn betaald met het geld dat de heer Van Beers van de gemeente op zijn privé-rekening heeft ontvangen, als voorschot op een tegemoetkoming in de fractiekosten.
Dit past bij het gegeven dat de vereniging een vordering heeft op de heer Van Beers van enige duizenden euro's voor betaalde kosten voor de fractie, die Van Beers weigerde te betalen uit het geld voor fractiekosten. De bovenbedoelde posten maken deel uit van die vorderingen.
Wij memoreren hier voor de volledigheid dat problemen rond het nakomen van afspraken en administratie / financiën uiteindelijk hebben geleid tot het ontzetten van Van Beers uit het lidmaatschap van de vereniging (juni 2012).
Nu is mijn verzoek in deze of u, gebruikmakend van hetgeen is omschreven in de verordening voor de fractievergoedingen, nader naar de verantwoording van de heer Van Beers over 2011 zou willen kijken. Dit in het vertrouwen dat daarmee een betaling van Van Beers van schulden aan de partij wordt bevorderd en zo ook een correcte en definitieve afsluiting van deze periode voor ProArnhem.

Mocht u nadere gegevens wensen, dan zal ik u daarbij naar vermogen helpen.

In vertrouwen uitziend naar uw reactie,

met vriendelijke groet,